Pilgrims visit Rameshwaram for doing Dhanushkoti snana (Sethu snana),Theertha shrAddha,Saikatha (sand pooja),Prayshchittas,Shanthis,Thila homa,Sarpa Shanthi,Naga Prathishtha,Ganga Abhisheka for Sri Ramanatha swamy,Bath in 22 theerthams(wells),ChArDhAm Yatra etc

Places to Visit:


1)Dhanushkoti
2)Sri Kodhandaramar Koil
3)Gandha mathana Parvatham
4)Sri Ramanathaswamy temple
5)Agni theertham
6)Pamban Bridge
7)Sri Ekantha Ramar Temple
8)Many Sacred Theertha
9)Tirupullani Temple
10)Nambunayaki Amman Temple
11)Uppoor
12)Laksmana theertham etc.,